Naše hodnoty

V EFC – Centre finančného vzdelania pristupujeme k životu racionálne. Tým myslíme, že na uskutočnenie správnych rozhodnutí najprv získame všetky dostupné informácie. Maximálne sa sústredíme, pokiaľ sa jedná o financie. Na to, aby sme mohli uskutočňovať správne rozhodnutia, sme sa tiež museli o peniazoch učiť. Preto sú naše hodnoty:

  1. Finančné vzdelanie
  2. Slobodné a racionálne rozhodnutia
  3. Budúcnosť vo vlastných rukách

Samostatné a výhradné miesto vo financiách má finančná etika, čestné a transparentné riadenie spoločnosti, ako aj zodpovednosť voči zamestnancom a životnému prostrediu. Tieto hodnoty sú zakódované vo všetkých vzdelávacích programoch, ktoré vyučujeme. Cieľom EFC je vzdelávať mladých ľudí k finančnej gramotnosti, pretože správne finančné rozhodnutia sú zásadné pre smerovanie ich životov do úspešnej budúcnosti. 

Online podpora

Prípadne volajte na: +421 911 221 300