Rozvoj finančnej gramotnosti u detí a mladých dospelých bez rodinného a sociálneho zázemia.

Kto sme a čo robíme?

Občianske združenie EFC plus bolo založené za účelom zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti v našej spoločnosti na Slovensku i vo svete. Finančné vzdelávanie vo svete je častokrát podmienené vysokou cenou za štúdium. Avšak práve ľudia, ktorí si túto cenu nemôžu dovoliť zaplatiť sú tí, ktorým finančné vzdelanie môže významne pomôcť vyjsť z kruhu chudoby, nedostatku a nesprávnych finančných rozhodnutí v živote.

Ako pomáhame?

😇 Deti v detských domovoch vzdelávame o svete peňazí

 • Sme svedkami ťažkých životných príbehov detí a dospelých z detských domovov, ktorým hrozia finančné problémy či podvody od ich najbližšej rodiny,hrozby zo strany úžerníkov alebo obchodníkov s ľuďmi.
 • Finančné vzdelanie do života má pre nich mnohonásobný význam a obrovský dosah na ich život v dospelosti.
 • Program finančného vzdelávania pre tieto deti je upravený tímom špeciálnych pedagógov tak, aby získali všetky potrebné kompetencie na štart dôstojného a samostatného života.

💚 Spolupráca s detským charitným domovom sv. Lujzy v Nitre

Naša odborná pedagogička Petra sa pravidelne s deťmi stretáva v domove, kde je ich sprievodkyňou v témach ako sú príjem, plánovanie rozpočtu, práca a zamestnanie, úver a dlh, sporenie, investovanie a poistenie.

Dôraz kladieme na predchádzanie peňažným podvodom a oklamaniu, poznanie svojich ľudských a občianskych práv, reklamné triky a návnady finančných žralokov s cieľom ich rozpoznania a odvrátenia nepríjemných následkov.

Deti a teenageri si od Septembra 2022 vytvorili s lektorkou Petrou blízky a priateľský vzťah. Snažia nevynechať ani jedno stretnutie pretože na hodinách objavujú svet financií formou interaktívnych hier, videí, rébusov a vedenej komunikácie, kde sú si všetci rovní a každý názor sa rešpektuje.

Prirodzený záujem detí o finančné vzdelávanie s EFC Plus dokazuje aj fakt, že obetovali svoje víkendy a o peniazoch sa vzdelávajú každú sobotu.

😊 Pomaháme

V máji 2022 sme zabezpečili darovanie čisto nových anglických knižiek pre slovenské a ukrajinské deti v o.z. Podaj mi ruku Nitra, vďaka našej spolupráci s rakúskou charitatívnou organizáciou Christ Church Books. Profesor Ian Sinclair Begg vľavo a pán Julian Walton vpravo sa rovnako snažia rozvíjať u mladých ľudí vzdelanosť a finančnú gramotnosť. Ďalšiu spoločnú pomoc už pripravujeme..

🤝🏻 Staňte sa aj vy súčasťou tohto úžasného projektu...

Máte možnosť priamo ovplyvniť životy detí bez riadnej rodiny. Aj vy im môžete významne pomôcť k finančnej stabilite a úspešnému zaradeniu sa do spoločnosti. Prístup ku kvalitnému  finančnému vzdelaniu znamená významný posun v živote týchto detí. Deti z detských domovov sa vďaka kvalitnému vzdelaniu stávajú úspešnými lekármi, advokátmi, IT developermi či umelcami ktorí sú pre spoločnosť obrovským prínosom.

🎁 Poznáte hodnotnejší darček, ako je vzdelanie?

Tieto deti sa od rodičov darčeka nedočkajú. Pomôžme im spoločne a darujme im finančné vzdelanie na celý budúci rok 2023!

10€ - 20€
Vytvorenie 1 lekcie z finančnej gramotnosti
20€ - 30€
Výroba, grafika a tlač pracovných zošitov pre 10 detí
10€ - 20€
Prepravu lektorky do detského domova
40€ - 100€
Tvorbu videí a interaktívnych hier
50€ - 200€
Kúpa hracích peňazí a inteligentných hračiek
200€ - 400€
Kúpu nového počítača na moderné vzdelávanie
200€ a viac
Vytvorenie e-learningovej triedy v detskom domove
aby sa k vzdelávaniu mohli pripojiť aj ďalšie deti žijúce v profesionálnych rodinách
Nátalia Antošová - CEO & Founder

"Blíži sa čas Vianoc a s ním aj nakupovanie Vianočných darčekov. Prosíme Vás, aby ste si spomenuli aj na deti žijúce v detských domovoch a darovali im jeden z najcennejších darov – VZDELANIE.

Ďakujeme Vám v mene malých-veľkých bojovníkov, ich pedagógov a všetkých zamestnancov detských domovov, pre ktorých je táto práca životným poslaním."

🧐 Možno Vás bude zaujímať...

EFC – Financial Education Center Plus je občianske združenie, kde organizujeme rôzne formy finančného vzdelávania pre menšiny ako sú deti zo sociálne znevýhodnených rodín, minoritné komunity, ľudia v núdzi, utečenci. Kurzy finančnej gramotnosti sú v slovenskom či anglickom jazyku. Ako reakciu na vojnový konflikt na Ukrajine 🇺🇦 pripravujeme aj lektorov s materinským jazykom Ukrajinčina.

Finančné vzdelávanie uskutočňujeme buď prezenčne v našej triede v Nitre alebo výjazdovo – prídeme za našimi účastníkmi školenia na miesto, ktoré im najviac vyhovuje. Ak sú na to možnosti na oboch stranách, školíme aj online cez našu digitálnu vzdelávaciu platformu.

Obsahový materiál finančného vzdelávania EFC Plus sme vytvorili spolu s odbornými pedagógmi a rodičmi na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti ver.1.2. Avšak naše vzdelávacie programy v mnohých smeroch prekračujú národné štandardy. Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti je zamerané na interaktívne a angažované učenie sa pomocou viac ako 90 vzdelávacích videí a 400 online aktivít, cvičení a hier s finančnou tematikou.

 1. Osobné a rodinné hospodárenie
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Daňový a odvodový systém
 4. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 5. Funkcie bánk a nebankových subjektov, úver a dlh
 6. Sporenie a investovanie, jednoduchý a zložený úrok
 7. Riadenie rizika a princípy poistenia
 8. Práva spotrebiteľa, nekalé obchodné praktiky,
 9. Etické správanie, korupcia a jej vplyv na spoločnosť
 10. Vplyv internetu, reklamy, klamlivé správy a hoaxy
 11. História a vývoj peňazí, moderné platobné metódy

 

Keďže učíme deti už od veku 8 rokov ako aj celé rodiny, naše kurzy sú svojim obsahom, jazykom i grafikou prispôsobené tak, aby sa naši študenti pri učení bavili. Okrem finančných vedomostí nadobudnú aj pozitívny vzťah k samotnému vzdelávaniu a k peniazom.

EFC Plus o.z. funguje vďaka finančným príspevkom a grantom od verejných i súkromných subjektov. Sú to ľudia a inštitúcie ktorí si želajú, aby boli ich finančné prostriedky použité práve na zvyšovanie finančnej gramotnosti v našej spoločnosti na Slovensku aj v Európe.

Nátalia Antošová - CEO & Founder

"Ak aj Vás inšpiruje fakt, že môžete tu a teraz priamo pomôcť ľuďom v núdzi formou finančného vzdelania - spojte sa s nami. Finančné vzdelanie ľudí znižuje pravdepodobnosť úpadku celej našej spoločnosti. Zachráňme spoločne budúcnosť mnohých detí a ich rodičov.

Dajme im spoločne to, čo im už nikto nikdy nezoberie – kvalitné finančné vzdelanie. V mene detí, rodičov a starých rodičov Vám zo srdca ĎAKUJEME 💜"

😋 Chcete sa pridať k nám?

Máte nápad komu by sme mohli pomôcť finančnou gramotnosťou alebo chcete podporiť našu činnosť?

Naše číslo účtu v tvare IBAN:
SK61 5600 0000 0080 9249 2001

SWIFT kód: KOMASK2X

Názov banky: Prima banka Slovensko a.s

Kód banky: 5600

Kontaktujte nás📸 Galéria

Partneri

Online podpora

Prípadne volajte na: +421 911 221 300