Vznik a účel

Občianske združenie EFC plus bolo založené za účelom zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti v našej spoločnosti na Slovensku i vo svete. Finančné vzdelávanie vo svete je častokrát podmienené vysokou cenou za štúdium. Avšak práve ľudia, ktorí si túto cenu nemôžu dovoliť zaplatiť sú tí, ktorým finančné vzdelanie môže významne pomôcť vyjsť z kruhu chudoby, nedostatku a nesprávnych finančných rozhodnutí v živote.

Kto sme?

EFC – Financial Education Center Plus je občianske združenie, kde organizujeme rôzne formy finančného vzdelávania pre menšiny ako sú deti zo sociálne znevýhodnených rodín, minoritné komunity, ľudia v núdzi, utečenci. Kurzy finančnej gramotnosti sú v slovenskom či anglickom jazyku. Ako reakciu na vojnový konflikt na Ukrajine 🇺🇦 pripravujeme aj lektorov s materinským jazykom Ukrajinčina.

Kde a ako?

Finančné vzdelávanie uskutočňujeme buď prezenčne v našej triede v Nitre alebo výjazdovo – prídeme za našimi účastníkmi školenia na miesto, ktoré im najviac vyhovuje. Ak sú na to možnosti na oboch stranách, školíme aj online cez našu digitálnu vzdelávaciu platformu.

Obsahový materiál EFC Plus

Obsahový materiál finančného vzdelávania EFC Plus sme vytvorili spolu s odbornými pedagógmi a rodičmi na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti ver.1.2. Avšak naše vzdelávacie programy v mnohých smeroch prekračujú národné štandardy. Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti je zamerané na interaktívne a angažované učenie sa pomocou viac ako 90 vzdelávacích videí a 400 online aktivít, cvičení a hier s finančnou tematikou.

Oblasti finančnej gramotnosti, v ktorých vzdelávame:

 1. Osobné a rodinné hospodárenie
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Daňový a odvodový systém
 4. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 5. Funkcie bánk a nebankových subjektov, úver a dlh
 6. Sporenie a investovanie, jednoduchý a zložený úrok
 7. Riadenie rizika a princípy poistenia
 8. Práva spotrebiteľa, nekalé obchodné praktiky,
 9. Etické správanie, korupcia a jej vplyv na spoločnosť
 10. Vplyv internetu, reklamy, klamlivé správy a hoaxy
 11. História a vývoj peňazí, moderné platobné metódy

Keďže učíme deti už od veku 8 rokov ako aj celé rodiny, naše kurzy sú svojim obsahom, jazykom i grafikou prispôsobené tak, aby sa naši študenti pri učení bavili. Okrem finančných vedomostí nadobudnú aj pozitívny vzťah k samotnému vzdelávaniu a k peniazom.

Finančné príspevky a granty

EFC Plus o.z. funguje vďaka finančným príspevkom a grantom od verejných i súkromných subjektov. Sú to ľudia a inštitúcie ktorí si želajú, aby boli ich finančné prostriedky použité práve na zvyšovanie finančnej gramotnosti v našej spoločnosti na Slovensku aj v Európe.

Ak aj Vás inšpiruje fakt, že môžete tu a teraz priamo pomôcť ľuďom v núdzi formou finančného vzdelania – spojte sa s nami. Finančné vzdelanie ľudí znižuje pravdepodobnosť úpadku celej našej spoločnosti. Zachráňme spoločne budúcnosť mnohých detí a ich rodičov.

Dajme im spoločne to, čo im už nikto nikdy nezoberie – kvalitné finančné vzdelanie. V mene detí, rodičov a starých rodičov Vám zo srdca ĎAKUJEME 💜

_ Kontaktujte nás

Chcete sa pridať k nám?

Máte nápad komu by sme mohli pomôcť finančnou gramotnosťou?

Alebo chcete podporiť našu činnosť?

Naše číslo účtu v tvare IBAN:

SK61 5600 0000 0080 9249 2001

SWIFT kód: KOMASK2X

Názov banky: Prima banka Slovensko a.s

Kód banky: 5600

Pomaháme

V máji 2022 sme zabezpečili darovanie čisto nových anglických knižiek pre slovenské a ukrajinské deti v o.z. Podaj mi ruku Nitra, vďaka našej spolupráci s rakúskou charitatívnou organizáciou Christ Church Books. Profesor Ian Sinclair Begg vľavo a pán Julian Walton vpravo sa rovnako snažia rozvíjať u mladých ľudí vzdelanosť a finančnú gramotnosť. Ďalšiu spoločnú pomoc už pripravujeme. 

Partneri

Kurzy

Online podpora

Prípadne volajte na: +421 911 221 300