Uvedomujete si, že ste vzorom pre Vaše dieťa?

Pre deti sú dospelí oveľa väčším vzorom, ako si dokážeme predstaviť. Pre deti sme prvých 6 rokov ich svetom, a sú od nás fyzicky i duševne závislé. To platí aj pri vzorcoch správania, ktoré od nás kopírujú, ani samy nevedia ako. Malé deti skutočne nemajú odkiaľ poznať hodnotu peňazí. V obchode na ne vyskakujú samé farebné maličkosti z každého regálu, prezieravo umiestneného vo výške ich očí. Aj z toho dôvodu bol už asi každý z nás svedkom, detského ‘‘záchvatíku‘‘ v obchode, keď mamička povedala ,,Stačí už máš v košíku všetko čo si chcel‘‘.

V tomto veku je pre dieťa naozaj zásadné ako sa zachováme a aký postoj zvolíme. Dieťa je príliš malé na to, aby chápalo, že za tie peniaze nasýtite celú rodinu po zvyšok týždňa. Svet Vašej dcérky či synčeka stojí a padá na Vašom áno a Vašom nie. Či dostane hračku závisí od Vášho áno alebo Vášho nie. A ako sa bude správať závisí od toho, či si za svojim slovom ÁNO alebo NIE stojíte Vy. Deti, ktoré sú ešte v predškolskom veku je priskoro školiť o peniazoch, no o to viac je potrebné dávať si pozor, aké správanie vidia u nás, dospelých. V tomto veku totiž vnímajú a nasávajú absolútne všetko čo vidia a zároveň si tvoria vzorce správania, ktoré im zostanú po celý život. To znamená, že už v tomto veku sa učia vzťahu k peniazom podľa toho, čo vidia u rodičov.

Pre staršie deti sme tu my a naše Centrum finančného vzdelania EFC. Hravým spôsobom sa už s 8 ročnými deťmi učíme základné príncípy sveta peňazí a hodnôt tovarov a služieb, ktoré si za peniaze nakupujeme. Čím skôr deti pochopia hodnotu peňazí, tým lepšie rozhodnutia budú robiť po celý život.

Online podpora

Prípadne volajte na: +421 911 221 300